• Add Clinic
  • Member Login
Showing 1 - 1 of 1 Results

IVF Slovenia

IVF Fertility Clinics in Slovenia


CENTER ZA OPLODITEV Z BIOMEDICINSKO POMO_JO

Specialties: IVF

Center za oploditev z biomedcinsko pomo_jo Postojna je zdravstvena ustanova, ki deluje v okviru Bolni_nice za _enske bolezni in porodni_tvo Postojna in katere glavna dejavnost je odkrivanje in zdravljenje vseh oblik zmanj_ane plodnosti ali neplodnosti. Center se nahaja v mirnem okolju na obrobju Postojne v stavbnem kompleksu danes zelo priznane Bolni_nice

Ljubljana, 1210, Slovenia

Find Fertility Clinics

guaranteed quality fertility clinics and infertility treatments